Turnaj Nová Baňa - roč. 2001 a ml.

25.6.2016 sa v Novej bani uskutoční 12. ročník MEMORIÁLU  ING. FERDINANDA  KLIMANTA   V STOLNOM  TENISE. Propozície nájdete nižšie.

12.roč.mem.doc (32768)