TOP 10

12.5.2018 sa uskutoční v Lučenci TOP 10 v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. Je nutné potvrdiť účasť nominovaných hráčov čo najskôr, najneskôr však do 10.5.2018.

Propozície_TOP_10