Súťažné vklady III. liga

V prílohe Spravodaja č. 1 nájdete informácie potrebné pre zaplatenie súťažných vkladov. 

V tabuľke si vyhľadajte variabilný symbol (VS) a sumu (Družstvá, ktoré boli v súťaži aj minulý rok zaplatia len štartovné. Družstvá, ktoré zostúpili alebo postúpili platia okrem štartovného aj vratnú kauciu.)

Pod tabuľkou nájdete číslo účtu KSTZ BB

Súťažné vklady je potrebné zaplatiť PREVODOM alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU NA ÚČET najneskôr do 7.9.2015.