Sústredenie mládeže - Žiar nad Hronom

V dňoch 17.-18.11.2017 sa uskutoční sústredenie mládeže v Žiari nad Hronom. Prosíme vybraných hráčov (nájdete v dokumente nižšie), aby zaslali vyplnené prihlášky na mail: zperhacova@gmail.com

Záväzná prihláška pre sustredenie v ZH