Sústredenie mládeže - Lučenec

Prosíme vybraných hráčov (ich zákonných zástupcov) o vyplnenie a odoslanie prihláśky podľa inštrukcii v prihláške.

Prihláška_sústredenie_LC