Sústredenie mládeže - Hliník nad Hronom

Dňa 16.12.2017 sa uskutoční sústredenie mládeže v Hliníku nad Hronom. Prosíme vybraných hráčov o zaslanie prihlášok najneskôr do 16.12.2017.

Záväzná prihláška