Súpisky

Prosíme jednotlivé družstvá III. a IV.ligy, aby zaslali svoje súpisky na mail jaro.zliechovec@gmail.com najneskôr do 18.9.2017.

Zároveň pripomíname družstvám, ktoré tak ešte neurobili, aby uhradili poplatky za štart (prípadne aj kaucie) v súťažiach KSTZ Banská Bystrica