STRATY a NÁLEZY z MK 2016 v ŽnH

Po Majstrovstvách kraja v Žiari nad Hronom sa našla v priestoroch haly športová bunda značky Nike. Prípadného zábudlivca poprosíme kontaktovať nás na kstzbb@gmail.com alebo +421 908 907 066.