Spravodaj č. 2

Vzhľadom na problém s nahrávaním údajov na portál pinec.info vypracoval predseda ŠTK Ing. Jaroslav Zliechovec Spravodaj číslo 2. V tomto spravodaji nájdete potrebné informácie ( výsledky hlasovaní, adresár kontaktov, rozlosovanie prvých kôl a pod.). Po vyriešení problému s nahrávaním na portál pinec.info bude celé rozlosovanie a súpisky doplnené.

SPRAVODAJ_2_2018_2019