SPM Majcichov - dorast

30.1.2016 sa uskutoční SPM Majcichov v Bratislave. Bližšie info v propozíciách.