Školenie trénerov

SSTZ otvára školenie pre trénerov I., II. a III. kvalifikačného stupňa.

SSTZ - školenie trénerov 2017.pdf