ŠKOLENIE ROZHODCOV

Dňa 29.8.2022 sa v Ružomberku uskutoční školenie hlavných rozhodcov a školenie a seminár rozhodcov.

ŠKOLENIE HR RUŽOMBEROK 2022

ŠKOLENIE ROZHODCOV RUŽOMBEROK 2022