ŠKOLENIE ROZHODCOV

Prosíme záujemcov o seminár na obnovu platnosti rozhodcovskej licencie a zvýšenie stupňa licencie, aby vyplnili nasledovný dotazník, ktorý slúži na predbežné zisťovanie záujmu o seminár. Približný termín seminára je september 2019.

Nájom miestnosti a občerstvene bude na náklady KSTZ Banská Bystrica. Záujemca si uhrádza len poplatok za licenciu a školiteľa.

DOTAZNÍK PRE ZÁUJEMCOV