ŠKOLENIE A SEMINÁR ROZHODCOV

Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci s KSTZ BB v zmysle akreditácie udelenej MŠ SR pre SSTZ, v súlade so Zákonom o športe č. 300/1998 Z.z., organizuje v dňoch 26.-27.2.2016 školenie rozhodcov na kvalifikačný stupeň 1 (licencia C) a seminár na predĺženie licencií, ktorým končí platnosť.

Viac info: BB_skolenie_rozhodcov_2016.pdf (236816)