SEZÓNA 2017-18

Bol zverejnený Spravodaj č. 1 pre III.ligu a IV.ligu a rovnako prihlášky do súťaží pre obe súťaže:

III.liga

IV.liga

Družstvá s právom štartu v týchto súťažiach sa musia prihlásiť v súlade s informáciami uvedenými v Spravodaji č.1 pre sezónu 2017/2018.