Seminár pre trénerov

Dňa 17.9.2023 o 9:00 sa v Kalinove (telocvičňa na ZŠ) uskutoční seminár pre trénerov a hráčov, ktorí majú záujem začať pracovať s mládežou. Prednášať budú Róbert Valuch a Alexander Valuch. Seminár bude pozostávať z dvoch častí: teoretickej na tému ako správne začať trénovať mládež a praktickej, kde bude prezentovaná tréningová jednotka pre deti. Každý účastník môže zobrať so sebou dve deti (rok narodenia 2012 a mladší), ktoré si to priamo odskúšajú. Predpokladaný koniec seminára je o 12:00. Poplatok za seminár je 10 eur na trénera. Občerstvenie bude zabezpečené.