Rozpis V.liga BB+BR+ZV+DT+KA

VV KSTZ Banská Bystrica rozhodol o vytvorení V.ligy pre spojenú oblasť Banská Bystrica+Brezno+Zvolen+Detva+Krupina. Prosíme družstvá z oblasti BB+BR+ZV+DT+KA, ktoré majú záujem o štart v V.lige, aby sa prihlásili podľa inštrukcii v Spravodaji č.4. Víťaz tejto súťaže má právo účasti v kvalifikakácii o postup do IV.ligy. Prihlasovanie je možné do 14.10.2016. VV KSTZ Banská Bystrica na základe počtu prihlásených družstiev následne rozhodne o systéme súťaže.

Spravodaj_č.4_16_17.pdf (434687)

Prihláška_V.liga_ 2016-17.docx (58230)