Rozpis súťaží družstiev mládeže 23/24

Výkonný výbor KSTZ BB vypisuje  súťaž zmiešaných družstiev mladších žiakov a dorastu.  Do súťaže sa môžu prihlásiť družstvá z Banskobystrického kraja. 

Rozpis súťaže družstiev mládeže KSTZ BB 23/24