Rozpis súťaží družstiev KSTZ BB pre ročník 2023/2024

Rozpis majstrovských súťaží družstiev KSTZ Banská Bystrica pre súťažný ročník 2023/2024. Súčasťou podkladov je aj návod na vytvorenie súpisky družstiev cez stránku stolnytenis.info ako aj formulár na prihlasovanie družstiev do súťaží. Termín na zaslanie prihlášky do súťaží družstiev je do 15.8.2023.

Rozpis súťaží družstiev KSTZ BB pre ročník 2023/2024

Prihláška do súťaže družstiev

Návod na vytvorenie súpisky

 Zoznam prihlásených družstiev v sezóne 2023/2024