Registrácia v oblastiach ZV+DT+KA a BB+BR

Po osobnej účasti člena VV KSTZ Banská Bystrica Bc. Olivera Kovácsa na aktívoch ObSTZ Banská Bystrica a ObSTZ Zvolen konštatujeme, že kluby, resp. hráči hrajúci súťaže riadené ObSTZ Banská Bystrica a ObSTZ Zvolen sa rozhodli NEAKCEPTOVAŤ plnú registráciu hráčov v súťaži.

Vzhľadom na toto rozhodnutie KSTZ Banská Bystrica neakceptuje tieto súťaže ako majstrovské a nespadajú pod KSTZ Banská Bystrica. Z  týchto súťaží nebude umožnený postup, resp. účasť na kvalifikácii o postup do majstrovskej IV.ligy riadenej KSTZ Banská Bystrica.