Príspevok SSTZ - zoznam klubov

V priloženom súbore nájdete zoznam klubov, ktorým bol schválený príspevok na mládež.

Zoznam_klubov_príspevok_do_23_rokov