Príloha Spravodaja č.1 pre III.ligu

Bola zverejnená príloha Spravodaja č.1 pre III. ligu mužov.