PRERUŠENIE SÚŤAŽÍ

KSTZ Banská Bystrica na základe nariadenia SSTZ PRERUŠUJE DO ODVOLANIA VŠETKY SÚŤAŽE. Dané nariadenie sa týka všetkých súťaží od najvyššej po najnižšiu súťaž