Právo účasti na kvalifikácií

Po zvážení sa VV KSZZ Banská Bystrica rozhodol, že právo štartu na kvalifikácii o postup do 3.ligy  v sezóne 2015/2016 bude mať aj víťaž 4.ligy (v rámci oblastí BB kraja), v ktorej bol povolený štart družstiev s nezaregistrovaným základom hráčov v databáze SSTZ. Podmienkou účasti na kvalifikácii je registrácia aspoň prvých štyroch hráčov na súpiske družstva, ktoré má záujem o postup (resp. účasť na kvalifikácii o postup) od začiatku súťaže.

K tomuto rozhodnutiu VV KSTZ Banská Bystrica dospel po stretnutiach s vedúcimi družstiev a riadiacimi zväzmi jednotlivých súťaží na aktívoch. Zo stretnutí vyplynulo, že je potrebné vytvoriť "prechodné obdobie" počas, ktorého budú mať družstvá čas zaregistrovať svojich hráčov. 

Od sezóny 2016/2017 bude na postup zo súťaže nutné, aby boli zaregistrovaný minimálne prvý štyria hráči v každom družstve v súťaži.