Pozvánka na Krajskú konferenciu KSTZ BB

Dňa 20.5.2022 sa v Žiari nad Hronom uskutoční Krajská konferencia KSTZ BB.

Pozvánka : KSTZ BB - pozvánka na konferenciu 2022.pdf (827069)

Rokovací a volebný poriadok : Rokovací a volebný poriadok Konferencie KSTZ BB 2022.pdf (575689)