Pozvánka AKTÍV 3.liga

KSTZ Banská Bystrica srdečne pozýva zástupcov družstiev na aktív III.ligy mužov, ktorý sa uskutoční dňa 10.9.2015 o 16:30 v zasadačke administratívnej budovy Technických služieb Žiar nad Hronom (ulica A. Dubčeka 383/51).

Program atívu:

1/ Kontrola prihlášok – Stanislav Hartwig, Miroslav Kačáni
2/ Kontrola a potvrdenie súpisiek s registračnými preukazmi – Stanislav Hartwig
3/ Vyhodnotenie priebehu Konferencie SSTZ a úlohy na nasledujúce obdobie - Jozef Barniak
4/ Prejednanie návrhu koncepcie žiackych, dorasteneckých krajských súťaží a súťaží dospelých mužov a žien v súťažnom ročníku 2015/2016. – Peter Cerovský
5/ Vyžrebovanie súťaže 3. ligy
6/ Prejednanie návrhov na usporiadanie miesta MK dospelých, žiakov jednotlivcov pre rok 2016 a prejednanie návrhu miesta na usporiadanie kvalifikácie víťazov IV. líg pre postup do III. ligy pre súťaž-ný ročník 2016/2017. – Jozef Barniak
7/ Rôzne a diskusia