Povolenie štartu dievčatám na bodovačkách v NR kraji

Na základe žiadosti predsedu KSTZ Banská Bystrica Ing. Jozefa Barniaka bolo udelené povolenie pre štart MLADŠÍCH a NAJMLADŠÍCH žiačok v bodovacích turnajoch organizovaných v NR kraji.