Povolené trénovať

Konečne si možeme ísť aspoň zatrénovať. Aké podmienky je treba dodržiavať a či je možné trenovať aj vo vašom okrese , si môžete pozrieť na stránke : https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov