Podpora práce s mládežou

KSTZ Banská Bystrica obdržalo od SSTZ začiatkom sezóny 2015/2016 dotáciu vo výške 802,- €. Ide o fin. prostriedky, ktoré sa vrátili zo SSTZ na náš KSTZ Banská Bystrica z registrácií hráčov nášho kraja.

KSTZ Banská Bystrica sa rozhodlo z týchto prostriedkov podporovať prácu s mládežou a jej rozvoj. Každý z nasledujúcich klubov pracujúcich s mládežou obdržal od KSTZ Banská Bystrica prvú materiálnu podporu vo forme tréningových loptičiek v hodnote 18,- €.

1. STK Lučenec - Kalinovo

2. MŠK Žiar nad Hronom

3. TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota

4. OŠK Hliník nad Hronom

5. ZŠ Podlavice

6. TJ Kremnica

7. STO Zvolenská Slatina

8. OTJ Hontianske Nemece