Podpora mládeže na medzinárodných turnajoch + Motivačné kritéria

VV KSTZ BB zvažuje možnosť preplatenia časti nákladov na účasť našich talentovaných mládežníkov na zahraničných turnajoch ( Linz, Praha, Olomouc ) . Žiadame zástupcov klubov o odloženie potvrdenia o úhrade štartovného.Výška príspevku bude závisieť od počtu našich účastníkov.

Motivačné kritéria : VV KSTZ BB bude aj naďalej pokračovať v motivácii mládeže k dosahovaniu kvalitných výsledkov.Finančná odmena bude za účasť na M SR 2022 mládeže a za pódiové umiestnenie.Výška príspevku bude závisieť od počtu účastníkov na M SR 2022.