Poďakovanie

Touto cestou by sme sa ako VV KSTZ BB chceli poďakovať Ing. Zuzane Perháčovej PhD. za dobre vykonávanú pracu s mládežou v našom Banskobystrickom kraji. Zuzana sa po zvážení rozhodla ukončiť svoje pôsobenie vo VV KSTZ BB ako člen pre prácu s mládežou. Ďakujeme Zuzka ...

 

Ak máte niekto nejaké návrhy na nového člena VV KSTZ BB pre prácu s mládežou,poprosim na : kstzbb@gmail.com