Poďakovanie P. Cerovskému a Nový člen VV

Z rodinných a pracovných dôvodov sa člen VV KSTZ Banská Bystrica Peter Cerovský rozodol ukončiť svoje pôsobenie v KSTZ Banská Bystrica. Touto cestou Petrovi Cerovskému chceme poďakovať za odvedenú prácu a úsilie, ktoré vykonal pre rozvoj stolného tenisu v našom kraji.

Na miesto člena VV KSTZ Banská Bystrica pre prácu s mládežou nastupuje nový člen  Ing. Zuzana Perháčová, PhD., ktorej želáme veľa úspechov a energie v novej funkcii.