Poďakovanie Mgr. Jurajovi Péterovi a Jaroslavovi Adámekovi

Novozložený VV KSTZ Banská Bystrica by chcel aj touto cestou poďakovať doterajšiemu predsedovi Mgr. Jurajovi Péterovi a doterajšiemu členovi VV KSTZ Banská Bystrica pre prácu s mládežou p. Jaroslavovi Adámekovi, za zásluhy počas niekoľko uplynulých rokov ich činnosti. Dúfame, že novozložený VV KSTZ Banská Bystrica bude schopný nadviazať na výsledky Vašej práce a ďalej ich zveľaďovať a zlepšovať.