OTVORENÝ LIST PREDSEDU KSTZ Banská Bystrica PREDSEDOVI KSTZ Žilina