Otvorené listy medzi KSTZ B.Bystrica a ObSTZ B.Bystrica

25.09.2016 17:31
Na stránke KSTZ Banská Bystrica je zverejnený nasledovný oznam :
14.09.2016 12:35
Po osobnej účasti člena VV KSTZ Banská Bystrica Bc. Olivera Kovácsa na aktívoch ObSTZ Banská Bystrica a ObSTZ Zvolen konštatujeme, že kluby, resp. hráči hrajúci súťaže riadené ObSTZ Banská Bystrica a ObSTZ Zvolen sa rozhodli NEAKCEPTOVAŤ plnú registráciu hráčov v súťaži.
Vzhľadom na toto rozhodnutie KSTZ Banská Bystrica neakceptuje tieto súťaže ako majstrovské a nespadajú pod KSTZ Banská Bystrica. Z  týchto súťaží nebude umožnený postup, resp. účasť na kvalifikácii o postup do majstrovskej IV.ligy riadenej KSTZ Banská Bystrica.

Viac tu: https://www.kstzbb.sk/news/registracia-v-oblastiach-zv-dt-ka-a-bb-br/
Čo k tomu dodať. Na našom stretnutí vedúcich družstiev k zahájeniu našich súťaží pre tento ročník sme sa okrem iného zaoberali i problematikou registrácie hráčov v našich súťažiach. Po všeobecnom súhlase zúčastnených zástupcov jednotlivých družstiev sme prijali záver, že naďalej nepožadujeme registráciu hráčov pre naše súťaže, čím nevylučujeme dobrovoľnú registráciu hráčov. Na stretnutí odznel názor Bc. Olivera Kovácsa, že jedinné plne registrované družstvo – Podlavice A bude bez ohľadu na priebeh našej súťaže postupujúcim družstvom do kvalifikácie o postup do 4. ligy.
Doterajšia prax bola taká, že družstvo, ktoré si vybojovalo právo hrať v kvalifikácii muselo mať pre kvalifikáciu registrovaných všetkých hráčov. Terajším rozhodnutím KSTZ B.Bystrica prakticky znemožnil akýkoľvek rozvoj budúcich našich družstiev z oblatí Zvolen a Banská Bystrica, čo považujem jednoznačne za chybné rozhodnutie. Skôr mali skúmať dôvody, prečo je taký odpor u našich družstiev registrovať sa a nepriamo finančne prispievať SSTZ. Ja osobne som sa zúčastnil Konferencie KSTZ v Lučenci pred celoštátnou konfenenciou SSTZ, kde sa zúčastnil i staronový predseda SSTZ a vystúpil som tam k problematike povinnej registrácie hráčov našich družstiev a argumentoval som, že požadovaný členský príspevok na hráča je vysoký, neodstupňovaný podľa úrovne súťaže. Poukázal som na skutočnosť, že stolný tenis u nás sa hrá skutočne v amatérskych podmienkach, väčšina družstiev si komplet všetky náklady hradí z vlastných prostriedkov. Od tej doby sa nič k lepšiemu nezmenilo, len KSTZ B.Bystrica pristúpil k tomuto krajnému riešeniu.
Ako predseda ObSTZ Banská Bystrica vyslovujem poľutovanie nad takýmto rozhodnutím a rozmýšľam nad tým, či si tento krok dobre premyslel KSTZ. Čo okrem vidiny viac peňazí z členských príspevkov ho k tomu viedlo. Uvedomili ste si, že v týchto okresoch z veľkej väčšíny hráme súťažne stolný tenis iba my, starší hráči v našich malých oddieloch a radi by sme sa podieľali na výchove mladej generácie hráčov, ktorí tu udržia akú takú úroveň stolného tenisu. Pokiaľ neprehodnotíte svoje rozhodnutie o neumožnení akémukoľvek družstvu z našich oblastí postúpiť do vyšších súťaží, prakticky ste nás odpísali úplne ako oblasť a prispievate svojím rozhodnutím k postupnému zániku stolného tenisu u nás.
Ja osobne robím funkciu predsedu ObSTZ ako celoživotný nadšenec pre stolný tenis, hlavne pre svojich priateľov v tomto regióne, ktorí túto hru, spoločne so mnou, milujú a majú záujem ju súťažne hrať i za cenu nemalých osobných finančných nákladov. Bol by som veľmi nerád, pokiaľ by ste svojím rozhodnutím prispeli k rozkolu a postupnému zániku našich súťaží. Nemám záujem budovať novú paralelnú oblastnú ligu iba z registrovaných družstiev, ja som dostal dôveru družstiev z nášho regiónu, aby som organizoval a udržal súťaž pre všetky družstvá z nášho regiónu. Teší ma tohoročný záujem 24 družstiev hrať naše súťaže. Iba spolu, v jednej oblastnej súťaži, môžeme udržať úroveň stolného tenisu v tomto regióne.    

Ing. Dušan Lacika, predseda ObSTZ Banská Bystrica

Odpoveď predsedu KSTZ Banská Bystrica :
Vážený pán Lacika,
mrzí nás Váš postoj ku VV KSTZ BB, kde nás v otvorenom liste obviňujete z likvidácie stolného
tenisu vo Vašej oblasti.
Osobne si myslím, že novozvolený VV KSTZ BB za rok svojej činnosti stihol urobiť dosť
pozitívnych zmien, ktoré vedú k napredovaniu stolného tenisu v našom kraji.
Stručne spomeniem len niektoré podstatné zmeny :
- zavedenie prehľadného účtu s jednoduchou manipuláciou
- zverejňovanie finančných operácií formou výpisu z účtu
- zabezpečenie vyškolenia nových a preškolenia súčasných trénerov
- zabezpečenie vyškolenia nových a preškolenia súčasnlých rozhodcov
- nastavenie jasných pravidiel pre finančné dotácie klubov pracujúcich s mládežou
- určenie motivačných kritérií pre mládež
- zorganizovanie MK s prispením sponzorov a nárastom účasti štartujúcich
Na aktíve 9/2O15 v ZH sme prijali rozhodnutie, ktorým sme oblastiam, ktoré ešte nemajú
zaregistrované svoje súťaže umožnili 1 súťažný ročník 2015/2016 prechodné obdobie.
Výsledok je ale taký ako ste ho prezentovali. Snažíme sa o to, aby všetky oblastné zväzy mali
rovnaké podmienky a nie je naším cieľom pátrať po Vašich dôvodoch prečo nie. Taktiež ma
mrzí, že ste sa osobne nezúčastnili ani jedného aktívu, ktorý organizoval KSTZ BB od mája
2015, napriek osobným pozvánkam pre všetkých predsedov oblastných zväzov. Možno sme sa
mohli o tejto problematike podrobnejšie porozprávať.
V danej situácii VV KSTZ nemieni už ustupovať a robiť kroky naspäť. VV KSTZ má záujem, aby
registrované družstvá zo všetkých oblastí mali možnosť postúpiť do súťaží riadených KSTZ BB
a z uvedených dôvodov sme vytvorili pre mužstvá z oblastí ZV a BB registrovanú V. ligu.
Uznesenie je v prílohe.
Pevne verlm, že sa Vám v oblasti podarí naštartovať prácu s mládežou ako spomínate v závere
Vášho listu. Veľmi radi podporíme materiálovou dotáciou kluby z Vašej oblasti, ktoré sa budú
venovať práci s mládežou. Čaká nás ešte vel'a roboty a pokiaľ si nebudeme hádzať polená pod
nohy, tak verim, že aj náš kraj bude napredovať.
S pozdravom
lng. Jozef Barniak
Predseda KSTZ BB

moja odpoveď pánovi predsedovi KSTZ :

Dobrý večer, pán Barniak.

Ďakujem za zaslanie zápisu zo zasadnutia VV KSTZ i za Vášu odpoveď na môj otvorený list. Hneď v úvode musím uviesť, že nemám záujem o konfrontáciu a akékoľvek vystupňovanie polemiky okolo Vášho rozhodnutia. Nejaké šumy o Vašich úmysloch som počul už skôr, ale priznávam, neveril som, že budete takto konať. Znovu ste ma, "naivného laika", presvedčili o veľkej sile peňazí ...

Oceňujem Váš záujem o transparentné hospodárenie a ďalšie Vami vymenované zmeny vo Vašom liste, len mi tam chýba akákoľvek zmienka o Vašich pokusoch /KSTZ/ riešiť problematiku neúmerne vysokého členského príspevku, prípadný záujem ho odstupňovať podľa výkonnosti jednotlivých súťaží. K Vašej výčitke o mojej neúčasti na zasadnutiach VV KSTZ musím uznať jej oprávnenosť, ale na druhej strane, ja ako neregistrovaný hráč stolného tenisu, som vedome nechcel zaťažovať rozpočet KSTZ.

S tou Vašou poznámkou na konci Vášho listu mne o "hádzaní polien pod nohy" ste to nemysleli asi vážne, lebo ja som toho názoru, že Vaše rozhodnutie určite nepomáha rozvoju stolného tenisu v celom našom regióne. Na svojom stanovisku, čo som napísal v otvorenom liste KSTZ, trvám, ja som ešte stále predsedom ObSTZ Banská Bystrica a mojou úlohou je okrem iného obhajovať záujmy oddielov z tohoto regiónu.

Konštatujem, že v tejto otázke sa nezhodujeme, ale i tak mi dovoľte Vás požiadať a poprosiť, aby ste družstvu z Podlavíc, kde sa veľmi aktívne venuje mládeži môj dlhoročný priateľ Boris Slabej, nerobili prekážky v prípadnej účasti na kvalifikácii do 4. ligy pre budúcu sezónu. Ostatné družstvá z nášej oblasti nemajú záujem hrať vyššiu súťaž, pokiaľ sa rozhodnú hrať Vašu spoločnú 5. ligu, ja im nebudem absolútne brániť, ale nie som nadšený, pokiaľ by to malo nabúrať naše súťaže, ktoré sa začínajú tento týždeň a ktoré KSTZ svojím rozhodnutím neakceptuje.

S úctou : Ing. Dušan Lacika

 

Vážený pán Lacika,


musím trochu dať veci na správnu mieru. V danom prípade nejde vôbec o žiadnu silu peňazí, ale ako som už spomínal v mojom liste o zrovnoprávnenie podmienok pre všetky oblasti BB kraja. Problém registrácií v oblastiach BB a ZV je dlhodobý a asi sa ho tak rýchlo ani nepodarí vyriešiť. Jednoducho niektoré veci musia dozrieť. U niekoho skôr a niekde neskôr. Verím tomu, že súčasný postoj v týchto oblastiach úzko súvisí aj v práci s mládežou. Postrehol som, že veci sa už trochu začali hýbať, tak si teda ešte počkám. Ja sa snažím na veci pozerať z dlhodobého - vizionárskeho hľadiska. Mám svoje predstavy o smerovaní stolného tenisu v BB kraji a postupnými krokmi sa ich snažím realizovať. Nikomu sa ale doprosovať nemienim. Pravidlá musia byť nastavené pre všetkých rovnako. Akékoľvek pokusy o znižovanie registračných poplatkov nemajú šancu prejsť na SSTZ. Či sú vysoké, je otázne a možno by nezaškodilo sa pozrieť po iných športoch. Kvitovať je možné, že deti a dôchodcovia za registračky neplatia. Pokiaľ sa výška poplatku zdá byť jednorázovo vysoká, tak treba nájsť spôsob postupného odkladania si určitej sumy namiesto investovania do krčmových debát. Nastolili sme vo VV aj problematiku adresného vracania spätných dotácií zo SSTZ na oblasti. Momentálne nie som naklonený k riešeniu vrátenia hotových peňazí, ale skôr podporu podujatí v oblastiach, ako napr. dotovanie prenájmu priestorov, preplatenie cien, loptičiek, príp. iných nákladov spojených s organizáciou majstrovstiev jednotlivých oblastí. Nemusíte mi veriť, ale momentálne hľadáme spôsoby, ako tie peniaze posunúť aj na oblasti.
Pokiaľ chcete mať informácie z KSTZ a prípadne o problematike diskutovať, tak je ozaj najlepším riešením účasť na stretnutiach s členmi VV. Ja osobne väčšinou sa snažím chodiť všade, kde ma pozývajú a myslím si, že je to aj prejav úcty.
Polená pod nohy - všimnite si, kto si ako váži prácu, ktorú VV dobrovoľne vykonáva, kto vypisuje sťažnosti na SSTZ, koľko klubov v BB a ZV oblasti pracuje s mládežou, koľko bolo záujemcov z uvedených oblastí o školenie trénerov a rozhodcov, ktoré sme organizovali a to nehovorím o osočovaní a vulgarizmoch niektorých zástupcov z Vašej oblasti na adresu členov VV KSTZ BB. Pričinením zástupcov z Vašej oblasti boli doslova vyštvaní bývalí členovia VV.
Podlavice - počkáme, kto sa prihlási do registrovanej V. ligy z oblastí BB a ZV. Potom budeme problém riešiť.
Stále ale nechápem Vaše predchádzajúce názory, kde VV pokladáte za hrobára stolného tenisu v oblastiach BB a ZV a pritom o výkonnostný rast má záujem 1 mužstvo. Z uvedeného skôr vyplýva, že Vašim 24-om mužstvám v oblasti ide len o vzájomnú rivalitu, ako sa niekde pokúsiť posunúť ďalej.
Ešte raz Vám na záver prajem veľa úspechov hlavne pri práci s mládežou. Skúste porozmýšľať prečo.

S pozdravom

J.Barniak

Vážený pán Barniak, nechcem naťahovať našu komunikáciu, v niektorých veciach Vám dávam úplne za pravdu, navyše niektoré veci boli "rozohrané" podstatne skôr ako sme sa my dvaja ujali funkcií. Ospravedlňujem sa za nevhodnú kontroverznú komunikáciu niektorých notorických sťažovateľov z nášho regiónu a držím Vám palce, aby to so stolným tenisom išlo správnym smerom. Verím, že i táto diskusia, ktorú zverejňujem na našej webovej stránke prispeje k lepšiemu vzájomnému pochopeniu i zo strany našich družstiev.

S úctou : Ing.Dušan Lacika