ODKLAD 1. dvojkola 3.ligy a 1.kola 4.ligy

Zajtra (30.9.2020) o 9:00hod. ráno je plánované stretnutie zástupcov športových zväzov a Ministerstva školstva, následne o 14:00 bude zasadnutie (videokonferencia) výkonného výboru SSTZ, ktorý by mal vydať stanovisko a informácie k ďalšiemu postupu.

Samozrejme akonáhle budeme mať nové informácie, na ich základe rozhodneme o postupe, prípadnom dopade na termíny jednotlivých kôl súťaže.  

Keďže situácia ohľadom najbližších dní je absolútne nejasná, do štartu súťaží ostáva len pár dní a rozhodnutia v nasledujúcich dňoch vidíme ako veľmi kritické z dostatočného časového priestoru a navyše doposiaľ nie je úplne vyjasnené používanie telocviční v školách:      

VV KSTZ BB rozhodol o preložení 1.kola (kola dvojičiek) 3.ligy aj 1.kola 4.ligy súťaží BB kraja.

Náhradné termíny kôl budú určené na základe najnovších inštrukcií a informácií, v rámci možností a prijatých obmedzení a budú včas oznámené.