Nový VV KSTZ BB

Na konferencii, ktorá sa konala 24.05.2017 v Žiari nad Hronom bol zvolený nasledovný Výkonný výbor KSTZ Banská Bystrica.

Ing. Jozef BARNIAK - predseda

Bc. Oliver KOVÁCS - člen VV, práca s ObSTZ

Ing. Zuzana PERHÁČOVÁ, PhD. - člen VV, práca s mládežou

Miroslav KAČÁNI - člen VV, sekretár, financie

Ing. Jaroslav ZLIECHOVEC, člen VV, predseda ŠTK