Nová 4.liga

VV KSTZ BB na svojom zasadnutí rozhodol o navrhnutí spoločnej 4 ligy, ktorá bude riadená ŠTK KSTZ BB. V úvode predpokladáme, že by sa jej mohli zúčastniť z každého ObSTZ 3 družstvá, čo ale nie je podmienkou pokiaľ nie všetky ObSTZ neprejavia záujem. Podrobnosti sú v priloženom Spravodaji (zatiaľ len návrh spravodaja, ktorý sa môže meniť). Prosím družstvá v jednotlivých oblastiach, ktoré majú právo štartu (podľa spravodaja), aby sa riadili podľa pokynov v Spravodaji nahlásili svoj záujem o účasť v súťaži predsedovi KSTZ BB Ing. Jozefovi Barniakovi

Spravodaj_nová_4.liga.pdf (417510)

Ing. Jozef Barniak
Predseda KSTZ Banská Bystrica
Mail: barniakjozef@gmail.com
Tel: + 421 905 800 487