Návrhy kandidátov

Dňa 24.5.2017 (streda) sa uskutoční v Žiari nad Hronom VOLEBNÁ KONFERENCIA, na ktorej sa budú voliť členovia VV KSTZ Banská Bystrica a členova Kontrolnej komisie pre nasledujúce volebné obdobie. 

Záujemcovia o kandidatúru na jednotlivé posty môžu svoj záujem nahlásiť na mail: kstzbb@gmail.com

Volení budú:

1. Predseda VV KSTZ Banská Bystrica

2. Člen VV KSTZ Banská Bystrica, predseda ŠTK

3. Člen VV KSTZ Banská Bystrica, Práca s ObSTZ

4. Člen VV KSTZ Banská Bystrica, Práca s mládežou

5. Člen VV KSTZ Banská Bystrica, sekretár

Okrem toho sa bude voliť aj Kontrolná komisia v zložení Predseda a dvaja členovia.