MK mládeže 2018 - Lučenec

Dňa 18.3.2018 sa v Lučenci uksutočnia Majstrovstvá kraja mládeže pre rok 2018 v kategóriách mladší žiaci a dorast. Rozpis pre tieto MKM nájdete nižšie:

Rozpis_MKM_2018_Lučenec