MIMORIADNA KONFERENCIA KSTZ BB

Na mimoriadnej konferencii KSTZ BB konanej dňa 28.6.2023 bol zvolený nový výkonný výbor v zložení:

predseda VV KSTZ BB: 

Ing. Zuzana Perháčová, PhD.

členovia VV KSTZ BB:

RNDr. Andrej Jankech, PhD.

Ing. Filip Turčan

Marián Gajdoš

Miroslav Kačáni

Na zasadnutí bola schválená zmena Stanov KSTZ BB.

Zápisnica z mimoriadnej konferencie KSTZ BB, 28.6.2023