Mimoriadna konferencia - 28.6.2023

Vzhľadom na to, že sa všetci členovia VV KSTZ Banská Bystrica rozhodli vzdať svojej funkcie, zvoláva VV KSTZ Banská Bystrica Mimoriadnu konferenciu na základe článku stanov 2.1 bod 1.

Pozvánku a program konferencie nájdete nižšie.

Pozvánka na Mimoriadnu konferenciu KSTZ BB - 2023

Zoznam delegátov na Mimoriadnu konferenciu KSTZ BB - 2023

Návrh_rokovacieho_a_volebného_poriadku