LEGISLATÍVNA A KONTROLNÁ KOMISIA SSTZ

Na zasadnutí VV SSTZ, ktoré sa konalo 20.9.2016 v Bratislave, bolo schválené vytvorenie Legislatívnej a Kontrolnej komisie SSTZ. Na základe schválených štatútov týchto komisii môže kaťdý KSTZ vybrať jedného kandidáta do Kontrolnej komisie SSTZ a jedného kandidáta do Legislatívnej komisie SSTZ. Z kandidátov, ktoré si vyberú jednotlivé KSTZ následne VV SSTZ vyberie 3 členov a 1 predsedu pre obe komisie.

Štatút legislatívnej komisie

Štatút kontrolnej komisie

Prosíme záujemcov o členstvo v jednotlivých komisiách, aby sa nahlásili mailom na kstzbb@gmail.com