Krajská konferencia 2023

Dňa 26.5.2023 sa uskutoční konferencia KSTZ Banská Bystrica o 15:00 v hoteli Luna.

Pozvánka_program_ na konferenciu KSTZ BB_2023

Zoznam pozvaných delegátov_Konferencia_2023

Rokovací a volebný poriadok Konferencie KSTZ BB 2023