Krajská konferencia 2019

Pozývame Vás na krajskú konferenciu KSTZ BB, ktorá sa bude konať v PIATOK 31.05.2019  o 16:00 hod v Žiari nad Hronom, v jedálni ZŠ ul. Dr. Janského.

Pozvánku a zoznam účastníkov s hlasovacím právom nájdete v prílohách.

Pozvánka na konferenciu KSTZ BB-2019

Zoznam pozvaných účastníkov konferencie KSTZ BB