Konferencia KSTZ BB 20.5.2022

Dňa 20.5.2022 sa v Žiari nad Hronom uskutočnila konferencia KSTZ BB .

Hodnotiaca správa : Hodnotiaca správa predsedu KSTZ BB 09_2021 - 05_2022.docx (35605)

Správa o hospodárení : Správa_o_hospodárení_2021_2022_do 30.4.2022 (1).pdf (450520)

Prezenčná listina : Prezenčná listina konferencie KSTZ BB - 2022.pdf (1359389)

Zápisnica z konferencie : Zápisnica z Konferencie KSTZ BB, 20.5. 2022.pdf (5369622)