KBT Žiar nad Hronom - Propozície

Dňa 3.3.2019 sa uskutoční KBT pre kategórie mladšie žiactvo a dorast v Žiari nad Hronom.

Propozície_KBT_ŽnH_3.3. 2019