KBT Lučenec

24.9.2017 sa uskutoční v Lučenci KBT mládeže. Propozície nájtede TU