Kandidáti do VV KSTZ Banská Bystrica

Prosíme záujemcov o kandidatúru do VV KSTZ Banská Bystrica, aby nahlásili svoj záujem spolu so stručným predstavením kandidáta na mail kstzbb@gmail.com najneskôr do 21.6.2023 (kvôli príprave materiálov na voľby).

Na základe článku stanov 2.2 bod 2., právo byť volení majú všetci pozvaní delegáti konferencie. Stanovy_KSTZ BB

1. Člen VV, predseda KSTZ Banská Bystrica
2. Člen VV, hospodár
3. Člen VV, predseda ŠTK
4. Člen VV, práca s oblastnými zväzmi
5. Člen VV, práca s mládežou