Kalendár SSTZ pre rok 2022

Kalendár domácich a medzinárodných podujatí pre rok 2022 : sstz.sk/subory/aktuality/Kalendar%20SSTZ%2021-22.pdf